За Нас

Инфогејт ИТ Системи е фирма која 24 години е присутна на пазарот во Битола, Македонија. На своите потрошувачи и клиенти  им нуди поедноставен пристап за реализација на нивните потреби.

Асортиманот на производи се состои од ИТ –производи – цели системи, составни компоненти, периферни уреди, електроника, кои се обезбедени од страна на светски познати производители.

Нашите цели се базирани на веќе постигнатите успешни менаџирања од страна на нашиот менаџерски тим. Успехот е базиран на нашата посветеност, нашите планови и политика за правилна соработка со нашите партнери.

Покрај ИТ производите Инфогејт се занимава со изработка на софтвер за разни потреби на различни компании, истиот е прилагоден според нивните потреби и побарувања. Софтверскиот тим на нашата компанија е целосно подготвен за комплетна соработка со нашите клиенти согласно со нивните барања.

 

Грижата на корисници, од страна на нашата компанија е флексибилна и секогаш подготвена да се соочи со предизвиците на променливиот ИТ пазар.