Услови на Користење

УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Оваа веб-страница е во сопственост на Инфогејт ИТ Системи. Низ целата страница термините ,,ние’’, ,,нас’’ и ,,наш / наша’’ се однесуваат на Инфогејт ИТ Системи. Инфогејт ИТ Системи ја нуди оваа веб-страница, вклучувајќи ги и сите информации и услуги од оваа веб - страница на Вас, корисникот, условен според прифаќањето на сите услови и политики наведени тука. Со посетување на оваа веб-страница и/или порачување нешто од нас, Вие користите наша услуга, и прифаќате да склучите договор според Условите на користење. Овие Услови на користење ги опфаќаат сите корисници на оваа веб-страница, вклучувајќи и, без ограничувања корисници кои пребаруваат, трговци, муштерии и/ или други физички или правни лица.Со пристапување или користење на кој било дел од оваа веб страница, Вие се согласувате да бидете обврзани според овие Условите на користење. Доколку не се согласувате со сите услови на овој договор, тогаш не можете да ја користите оваа веб страница  и нејзините услуги. Сите нови додатоци или елементи кои се додадени на моменталната продавница исто така се регулирани со Условите на користење. Најновата верзија на Условите на користење можете да ја прегледувате во кое било време на оваа страна. Инфогејт ИТ Системи го задржува правото за ажурирање,измена или замена на кој било дел од овие услови на користење. Вашето континуирано користење или пристап кон оваа веб страница после одредени измени се смета како прифаќање на тие измени.


ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА

Со согласување со овие услови на користење, Вие се претставувате дека сте најмалку на возраст на мнозинството од Вашата држава или регион, или сте на возраст на мнозинството во Вашата држава или провинција, и ни ја давате Вашата согласност за да дозволиме некои од вашите малолетни лица да ја користат оваа веб страница.Не смеете да ги користите нашите производи за нелегални и не авторизирани цели, ниту со користење на услугите не смеете да прекршите закони во Вашата јурисдикција (вклучувајќи, но не и ограничено со закони за авторски права).Не смете да пренесувате црви или вируси или каков било код од деструктивна природа.

Прекршување или злоупотреба на овие Услови на користење ќе резултира со непосредно прекинување на Вашите Услуги.

ОПШТИ УСЛОВИ 

Инфогејт ИТ Системи ги задржува правата да одбие извршување на услуга на било кој, од било која причина  и во било кое време.

Вие разбирате дека Вашата содржина (не вклучувајќи информации за кредитни картички), може да се пренесе некриптирано и да вклучува (а) преноси преку разни мрежи; и (б) измени за да се сообразат и прилагодат на техничките барања на мрежните или уредите за поврзување. Информациите за кредитни картички секогаш се шифрираат за време на преносот преку мрежи.

Вие се согласувате да не репродуцирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате кој било дел од Услугата, употреба на Услугата или пристап до Услугата или кој било контакт на веб-страницата преку која е обезбедена услугата, без експлицитно писмено одобрение од нас .

Насловите што се користат во оваа спогодба се вклучени само за погодност и нема да ги ограничат или на друг начин да влијаат на овие Услови.

ТОЧНОСТ, ЦЕЛОСНОСТ И ВРЕМЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ

Ние не сме одговорни ако информациите што се достапни на оваа страница не се точни, целосни или тековни. Материјалот на оваа страница е даден само за општи информации и не треба да се потпира или да се користи како единствена основа за донесување одлуки без консултација со примарни, поточни, поцелосни или поточни извори на информации. Секое потпирање на материјалот на оваа страница е на Ваш сопствен ризик.

Го задржуваме правото да ја менуваме содржината на оваа страница во кое било време, но немаме обврска да ажурираме какви било информации на нашата страница. Вие се согласувате дека е ваша одговорност да ги следите промените на нашата страница.

МОДИФИКАЦИИ НА УСЛОВИТЕ И ЦЕНИТЕ 


Цените за нашите производи се предмет на промена без најава.

Ние го задржуваме правото во секое време да ја менуваме или прекинуваме Услугата (или кој било дел или содржина на истата) без претходно известување.

Ние не ви одговараме на Вас или на трети страни за каква било измена, промена на цената, суспензија или прекинување на услугата.

ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ


Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучиво преку оваа бев страница. Овие производи или услуги може да имаат ограничени количини и можат да се вратат или разменуваат само според нашата Политика за Враќање на производи.

Направивме максимални напори да ги прикажеме што е можно попрецизно боите и сликите на нашите производи што се појавуваат во продавницата. Не можеме да гарантираме дека приказот на која било боја на компјутерскиот монитор ќе биде точен.

Го задржуваме правото, но не сме обврзани, да ја ограничиме продажбата на нашите производи или услуги на кое било лице, географски регион или јурисдикција. Го задржуваме правото да ги ограничиме количините на какви било производи или услуги што ги нудиме. Сите описи на производи или цените на производите подлежат на промена во секое време без најава, по наше дискреционо. Ние го задржуваме правото да прекинеме со продавање на кој било производ во секое време.

Ние не гарантираме дека квалитетот на кој било производ, услуги, информации или друг материјал купен или прибавен од вас ќе ги исполни вашите очекувања или дека сите грешки во Услугата ќе бидат исправени.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА КОРИСНИКОТ 

Вие се согласувате да обезбедите тековни, целосни и точни информации за набавка и сметка за сите набавки направени во нашата продавница. Вие се согласувате навремено да ја ажурирате Вашата сметка и други информации, вклучувајќи и вашата емаил адреса.

ИЗБОРНИ АЛАТКИ


Можеби ќе ви обезбедиме пристап до алатки од трети страни преку кои ниту ги следиме, ниту имаме никаква контрола или влез.

Вие потврдувате и се согласувате дека ние нудиме пристап до такви алатки „како што е“ и „како што е достапно“ без никакви гаранции, претстави или услови од каков било вид и без никакво одобрување. Ние нема да имаме одговорност за тоа што произлегува или  што се однесува на вашата употреба на изборни алатки за трети лица.

Секоја употреба од вас на опционални алатки понудени преку веб-страницата е во целост на Ваш ризик и дискреција и треба да бидете сигурни дека сте запознаени со нив и ги одобрувате условите на кои алатките се обезбедени од релевантни даватели на трети страни.

Исто така, може во иднина, да понудиме нови услуги и / или одлики преку веб-страницата (вклучително, објавување на нови алатки и ресурси). Ваквите нови карактеристики и / или услуги, исто така, подлежат на овие Услови за користење.КОМЕНТАРИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДНЕСУВАЊА


Доколку, на наше барање, испратите одредени специфични поднесоци (на пример, записи за конкурси) или без барање од нас испраќате креативни идеи, предлози, предлози, планови или други материјали, без разлика дали се на интернет, преку е-пошта, по пошта или на друг начин (колективно, 'коментари'), вие се согласувате дека можеме во секое време, без ограничување, да ги уредуваме, копираме, објавуваме, дистрибуираме, преведуваме и на друг начин да користиме во кој било медиум какви било коментари што ни ги испраќате. Ние не сме и нема да бидеме обврзани (1) да одржуваме какви било коментари во доверба; (2) да платиме компензација за какви било коментари; или (3) да одговориме на какви било коментари.

Можеби, но немаме обврска да ја следиме, уредуваме или отстраниме содржината што ја утврдуваме според наше дискреционо право, доколку е незаконска, навредлива, заканувачка, клеветничка, порнографска, непристојна или на друг непристоен начин ја нарушува интелектуалната сопственост на која било страна или овие Услови на Користење .

Вие се согласувате дека вашите коментари нема да го нарушат правото на која било трета страна, вклучително и авторско право, трговска марка, приватност, личност или друго лично или комерцијално право. Понатаму, вие се согласувате дека вашите коментари нема да содржат клевета или на друг начин незаконски, навредлив или непристојен материјал, или да содржат компјутерски вирус или друг малвер што може на кој било начин да влијае на работата на Услугата или на која било поврзана веб-страница. Вие не смеете да користите погрешна адреса за е-пошта, да се преправате дека сте некој друг, освен себе, или на друг начин да ги доведе во заблуда нас или трети страни за потеклото на какви било коментари. Вие сте единствено одговорни за какви било коментари што ги правите и нивната точност. Ние не преземаме никаква одговорност за какви било коментари објавени од вас или трети лица.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Вашето поднесување на лични податоци на нашата продавница е регулирано со Политиката на Приватност.


ГРЕШКИ И ПРОПУСТИ


Повремено, може да има информации на нашата страница или во Услугата што содржат типографски грешки, неточности или пропусти кои можат да се однесуваат на описи на производи, цени, промоции, понуди, давачки за испорака на производи, време на транзит и достапност. Ние го задржуваме правото да ги исправиме грешките, неточностите или пропустите и да ги менуваме или ажурираме информациите, или да ги откажеме нарачките ако сите информации во Услугата, или на која било поврзана веб-страница се неточни во секое време без претходна најава (вклучително и откако ќе ја поднесете Вашата нарачка) .

Ние не преземаме никаква обврска да ги ажурираме, менуваме или разјаснуваме информациите во Услугата или на која било поврзана веб-страница, вклучително без ограничување, информации за цени, освен како што се бара со закон. Ниту одредено ажурирање или датум за освежување примени во Услугата или на која било поврзана веб-страница, не треба да се преземат за да се укаже дека сите информации во Услугата или на која било поврзана веб-страница се изменети или ажурирани.

ЗАБРАНЕТИ КОРИСТЕЊА 


Покрај другите забрани утврдени во Условите за користење, ви е забрането да ја користите страницата или нејзината содржина: (а) за која било незаконска цел; (б) за да ги повика другите да извршат или да учествуваат во какви било незаконски дејства; (в) да крши какви било меѓународни, федерални, провинциски или државни регулативи, правила, закони или локални одредби; (г) да ги крши нашите права на интелектуална сопственост или правата на интелектуална сопственост на другите; (д) да се вознемируваат, злоупотребуваат, навредуваат, да се повредат, клеветат, обесхрабрат, заплашуваат или да се дискриминираат врз основа на пол, сексуална ориентација, религија, етничка припадност, раса, возраст, национално потекло или инвалидитет; (ѓ) да доставува лажни или погрешни информации; (е) да испраќате или пренесувате вируси или кој било друг вид на злонамерен код што може или може да се користи на кој било начин што ќе влијае на функционалноста или работењето на Услугата или на која било поврзана веб-страница; (ж) да ги собира или следи личните информации на другите; (i) да спам, лови, претекст, спајдер, крол или скрејп; ()) за какви било непристојни или неморални цели; или (и) да се меша или да ги заобиколува безбедносните карактеристики на Услугата или која било поврзана веб-страница, други веб-страници. Го задржуваме правото да ја прекинеме вашата употреба на Услугата или која било поврзана веб-страница за кршење на која било од забранетите намени.

ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА


Ние не гарантираме дека вашата употреба на нашата услуга ќе биде непрекината, навремена, безбедна или без грешки.

Ние не гарантираме дека резултатите што можат да се добијат од користењето на услугата ќе бидат точни или веродостојни.

Вие се согласувате дека од време на време можеме да ја отстраниме услугата за неодредени периоди или да ја откажеме услугата во кое било време, без да ве известиме.

Експлицитно се согласувате дека вашата употреба или неможност за користење, услугата е на ваш единствен ризик. Услугата и сите производи и услуги што ви ги доставуваме преку услугата се (освен како што е наведено експлицитно од нас), дадени се „како што е“ и „како што е достапно“ за Ваша употреба, без никакво застапување, гаранции или услови од кој било вид, или експресно или имплицира, вклучувајќи ги и сите имплицитни гаранции или услови за трговска размена, трговскиот квалитет, состојбата за одредена намена, издржливост, и непочитување.

Во никој случај Инфогејт ИТ Системи, нашите директори, службеници, вработени, филијали, агенти, изведувачи, практиканти, добавувачи, даватели на услуги или даватели на лиценци, да бидат одговорни за каква било повреда, загуба, побарување или било какви директни, индиректни, инциденти, казнети, специјални , или последователни штети од кој било вид, вклучително, без ограничување изгубени профити, изгубени приходи, изгубени заштеди, загуба на податоци, трошоци за замена или какви било слични штети, без оглед дали се засновани во договор, измама (вклучително и небрежност), строга одговорност или на друг начин, кои произлегуваат од Вашата употреба на која било услуга или кои било производи набавени со користење на услугата или за кое било друго тврдење поврзано на кој било начин со вашата употреба на услугата или кој било производ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било грешки или пропусти во која било содржина, или каква било загуба или штета од било каков вид направена како резултат на употреба на услугата или која било содржина (или производ) објавена, пренесена или на друг начин достапна преку услугата, дури и ако е советувана за нивната можност. Бидејќи некои држави или јурисдикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за последователни или случајни штети, во такви држави или јурисдикции, нашата одговорност ќе биде ограничена на максималниот степен дозволен со закон.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ


Вие се согласувате да ги обесштетите, браните и држите Инфогејт ИТ Системи надвор од опасност и нашите подружници, филијали, партнери, офицери, директори, агенти, изведувачи, лиценци, даватели на услуги, продизведувачи, добавувачи, практиканти и вработени, безопасни од какво било побарување или побарувачка, направени од трети лица поради или кои произлегуваат од вашето кршење на овие Услови на користење или документите што тие ги инкорпорираат упатно, или Вашето кршење на кој било закон или права на трети лица.

СЕРИОЗНОСТ 
Во случај да се утврди каква било одредба од овие Услови на користење да биде незаконска, неважечка или неприменлива, таквата одредба сепак ќе биде извршна во најголем степен дозволена со важечкиот закон, а неизврзливиот дел ќе се смета дека е отстранет од овие Услови на користење. Таквата определба нема да влиае на валидноста и применливоста на сите други преостанати одредби.

ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКИТЕ


Обврските на страните направени пред датумот на раскинување ќе преживеат раскинување на овој договор за сите цели.

Овие Услови на Користење се ефективни, освен ако и до кога не ги прекинете Вие или ние. Можете да ги прекинете овие Услови на користење во кое било време со тоа што ќе не известувате дека повеќе не сакате да ги користите нашите услуги или кога ќе престанете да ја користите нашата веб-страница.

Ако според наша пресуда не успеете, или се сомневаме дека не сте успеале, да ги почитувате сите термини или одредби на овие Услови на користење, ние исто така може да го раскинеме овој договор во кое било време без најава и вие ќе останете одговорни за сите износи што се наплаќаат до и вклучително датумот на престанок; и / или соодветно на тоа може да Ви го одземе пристапот до нашите услуги (или кој било дел од нив).

ЦЕЛОСТ НА ДОГОВОРОТ 


Нашиот пропуст да оствариме или присилиме некое право или одредба од овие Услови на Користење не претставува откажување од такво право или одредба.

Овие Услови на Користење и сите правила или правила за работа објавени од нас на оваа страница или во врска со Услугата, претставуваат целосен договор и разбирање помеѓу Вас и нас и управуваат со вашата употреба на услугата, заменувајќи ги претходните или современите договори, комуникации и предлози , без разлика дали е усно или писмено, помеѓу Вас и нас (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било претходни верзии на Условите за услуга).

Било какви нејаснотии во толкувањето на овие Услови на услуга не се толкуваат против страната за составување.

УПРАВУВАЧКИ ЗАКОН
Овие Услови на Користење и какви било посебни договори со кои ќе ви обезбедиме Услуги, се регулираат и толкуваат во согласност со законите во Република Северна Македонија. 

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
Може да ја прегледате најновата верзија на Условите за користење во секое време на оваа страница.

Ние го задржуваме правото, по наше дискреционо право, да ажурираме, менуваме или заменуваме кој било дел од овие Услови на Користење со објавување на ажурирања и промени на нашата веб-страница. Ваша одговорност е да ја проверувате периодично нашата веб-страница за промени. Вашата континуирана употреба или пристап до нашата веб-страница или Услугата по објавувањето на какви било промени во овие Услови на Користење претставува прифаќање на тие измени.

Информации за контакт 
Прашања за Условите на Користење можете да испратите на infogate@infogate.com.mk.