Услови на Испорака

Испораката на сите производи се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот. Купувачот се контактира непосредно пред пристигнувањето на пратката до неговата адреса, а во случај на недостапност се доставува писмено известување.

Во зависност од Вашата оддалеченост од нашата продавница, времето на доставување варира, како и трошоците за достава.

Производите се испорачуваат со гаранција (доколку производот има гаранција), испратница и фактура за извршеното плаќање.

Купувачот е должен при прием на пратката да ја разгледа за евентуални оштетувања или некомплетности на пратката.

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.

За подетални информации за достава контактирајте не на

email: infogate@infogate.com.mk 

тел: 047/203-045